Professors segons assignatura


INSTRUMENTPROFESSORSCONTACTE
arpaJOAN MANUEL CHOUCIÑOjmchoucino@vilanova.cat
baix elèctricJOAN MOLINERpjmoliner@vilanova.cat / BLOG
cant i cant coralISABEL PLAipla@vilanova.cat
clarinetMIQUEL BAGÓmbago@vilanova.cat
JORDI PONSjponsc@vilanova.cat
contrabaixESTEVE COLOMÉSecolomes@vilanova.cat
fagotROSA MARIA CASESrcases@vilanoca.cat
flabiol i tamborinoCRISTINA BOIXADERAcboixadera@vilanova.cat
flauta de becELOI FUGUETefuguet@vilanova.cat / BLOG
flauta travesseraMERITXELL CARBONELLmcarbonellc@vilanova.cat
grallaSIMÓ BUSQUETSsbusquets@vilanova.cat
CRISTINA BOIXADERAcboixadera@vilanova.cat
guitarraESTER LORENTEelorente@vilanova.cat
MARIA MARTORELLmamartorell@vilanova.cat
JOSÉ LUÍS BIEITOjlbieito@vilanova.cat
JOAN MOLINERpjmoliner@vilanova.cat / BLOG
JORDI MESTRESjmestres@vilanova.cat
guitarra elèctricaJOAN MOLINERpjmoliner@vilanova.cat / BLOG
oboèLAURA VILLARlvillar@vilanova.cat
percussióIVAN HERRANZiherranz@vilanova.cat
PEP FIGUERASjfigueras@vilanova.cat
pianoMARIA LLUÏSA MORANmlmoran@vilanova.cat
GINA GILggil@vilanova.cat
NEUS GUASCHnguasch@vilanova.cat
MARIA JOSEP CARBONELLmjcarbonell@vilanova.cat
MONTSE FALCÓmfalco@vilanova.cat
MÒNICA BARBERÀmbarbera@vilanova.cat
MIQUEL FUENTESmfuentesh@vilanova.cat
JOHN BELTRANjebeltran@vilanova.cat
JORDI TORRENTSjtorrents@vilanova.cat
RAQUEL DOMINGOrdomingo@vilanova.cat
SAIOA MARTÍNEZsmartinez@vilanova.cat
ANNA ROIGaroig@vilanova.cat
sac de gemecsSIMÓ BUSQUETSsbusquets@vilanova.cat
saxoFÈLIX MATAMALAfmatamala@vilanova.cat
JORDI PAULÍjpauli@vilanova.cat
tenora i tibleJORDI PAULÍjpauli@vilanova.cat
trombó, bombardí i tubaPACO PALASIfpalasi@vilanova.cat
trompaMARTÍ MARSALmmarsal@vilanova.cat
JORDI GUASPjguasp@vilanova.cat
trompetaCARLOS MEGÍAScmegias@vilanova.cat
EMILIO SERRANOeserrano@vilanova.cat
violíDANIEL GILdgil@vilanova.cat / BLOG
violí i violaFRANCESC SERRAfserra@vilanova.cat
BET GARRIGOSAegarrigosa@vilanova.cat
ANDREA CHAOachao@vilanova.cat
JAVIER MATEOSjmateos@vilanova.cat
violoncelEVA GUMÀeguma@vilanova.cat
MARÇAL AYATSmayats@vilanova.cat
LAIA DOMÈNECHldomenech@vilanova.cat
PROFESSORCONTACTE
Sensibilització 1 i 2GINA GIL

ANNA ROIG

SAIOA MARTÍNEZ
ggil@vilanova.cat

aroig@vilanova.cat

smartinez@vilanova.cat
Llenguatge musical 1r i 2n de nivell elementalMONTSE FALCÓ

MARIA JOSEP CARBONELL

GINA GIL

MÒNICA BARBERÀ

NEUS GUASCH
mfalco@vilanova.cat

mjcarbonell@vilanova.catt

ggil@vilanova.cat

mbarbera@vilanova.cat

nguasch@vilanova.cat
Llenguatge musical 3r i 4t de Nivell elementalMONTSE FALCÓ

GINA GIL

JOHN BELTRAN

NEUS GUASCH

CARLES ROBERT
mfalco@vilanova.cat

ggil@vilanova.cat

jebeltran@vilanova.cat

nguasch@vilanova.cat

crobert@vilanova.cat
Llenguatge musical 1r i 2n de Grau ProfessionalMÒNICA BARBERÀ

MARIA JOSEP CARBONELL

MONTSE FALCÓ
mbarbera@vilanova.cat

mjcarbonell@vilanova.catt

mfalco@vilanova.cat
Llenguatge musical 3r i 4t de Grau ProfessionalMÒNICA BARBERÀ

CARLES ROBERT

PAU SANDARAN
mbarbera@vilanova.cat

crobert@vilanova.cat

psandaran@vilanova.cat
Harmonia 5è i 6èCARLES ROBERTcrobert@vilanova.cat
Educació corporalALEYDA PUERTOapuerto@vilanova.cat
Educació de l’oïdaMARIA JOSEP CARBONELL mjcarbonell@vilanova.cat
Introducció a la música modernaPAU SANDARANpsandaran@vilanova.cat
Música i noves tecnologiesMARÇAL AYATSmayats@vilanova.cat
Notes de músicaJOAN MANUEL CHOUCIÑOjmchoucino@vilanova.cat
Història de la músicaJOAN MANUEL CHOUCIÑOjmchoucino@vilanova.cat
Cor (Grau Professional)ISABEL PLAipla@vilanova.cat
Baroque Broken Concert JOAN MANUEL CHOUCIÑOjmchoucino@vilanova.cat
Música i cinemaCARLES ROBERTcrobert@vilanova.cat
Tècniques d'improvisacióPAU SANDARANpsandaran@vilanova.cat
Vilanova Big BandJORDI PAULÍjpauli@vilanova.cat
Quartet de saxosJORDI PAULÍjpauli@vilanova.cat
Quartet de clarinetsMIQUEL BAGÓmbago@vilanova.cat
Conjunt de violoncelsMARÇAL AYATSmayats@vilanova.cat
Conjunt de flautes travesseresMERITXELL CARBONELLmcarbonellc@vilanova.cat
Conjunt de percussióPEP FIGUERASjfigueras@vilanova.cat
Segon instrumentA DETERMINAR
Ampliació d'harmoniaCARLES ROBERTcrobert@vilanova.cat
Rítmica per a instrumentistesPEP FIGUERASjfigueras@vilanova.cat
Expressió dramàtica per a músicsMÒNICA HERNÀNDEZmhernandez@vilanova.cat
Dansa'tALEYDA PUERTO apuerto@vilanova.cat
Consort de flautes de becELOI FUGUETefuguet@vilanova.cat
Orquestra simfònica Mestre MontserratFRANCESC SERRA

DANIEL GIL
fserra@vilanova.cat

dgil@vilanova.cat
Banda Mestre MontserratEMILIO SERRANOeserrano@vilanova
GuitarrísssimoJOSÉ LUÍS BIEITO

ESTER LORENTE
jlbieito@vilanova.cat

elorente@vilanova.cat
Col·lectiva de piano 1 i 2 (Grau Professional)RAQUEL DOMINGOrdomingo@vilanova.cat