Qualificacions provisionals per l’accés al Grau Professional


Us adjuntem les actes finals de les proves d’accés al Grau Professional pel curs vinent 2020-2021.

Qualificacions Grau Professional – accés a 1r Grau Professional

Qualificacions Grau Professional – accés a 2n Grau Professional

Qualificacions Grau Professional – accés a 3r Grau Professional

Qualificacions Grau Professional – accés a 4rt Grau Professional