Preinscripció Escola de Música 2018-19


IMPORTANT: LLEGIU AQUESTES INSTRUCCIONS relatives als criteris d’admissió d’alumnes i documentació a presentar per a fer la preinscripció a l’ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Calendari d’inscripció:

Difusió de l’oferta inicial, barems i calendari 4 d’abril
Jornades de PORTES OBERTES 9 i 10 d’abril
Presentació de les sol·licituds PREINSCRIPCIÓ OBERTA! Del 9 d’abril al 27 d’abril
Publicació de les llistes baremades 2 de maig
Reclamacions a les llistes baremades 3 i 4 de maig
Resolució de les reclamacions 7 de maig
SORTEIG (a les 11:00h) VÍDEO 8 de maig
Reclamacions del llistat provisional 9 i 10 de maig
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 11 de maig

Els alumnes de nou ingrés que vulguin accedir a cursos superiors a Sensibilització 1 quedaran subjectes a la disponibilitat d’instruments vacants. Així mateix, els alumnes de nou ingrés que vulguin accedir a cursos superiors a Primer d’ Elemental quedaran pendents d’assignació de curs en funció dels resultats de la prova de nivell de llenguatge musical que s’efectuarà el 26 de juny.

Instruccions:

  • La falsedat o frau en les dades aportades comporta, d’acord amb l’apartat 5.9 de la Resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre
  • Empleneu tots els camps obligatoris (marcats per un *).
  • Verifiqueu les dades abans de finalitzar la inscripció.

Adjudicació de places:

  • Durant la preinscripció als alumnes se’ls assignarà un número i triaran la opció horària que més els interessi (1-dilluns/dimecres, 2-dimarts/dijous, 3-indistint). En cas de no especificar la preferència horària, entendrem que és indistinta.
  • A les preinscripcions online se’ls anirà assignant un número conforme es vagin descarregant al sistema.
  • Un cop finalitzat el període de preinscripció es publicaran les llistes, ordenades pel número assignat.
  • Es farà un sorteig on sortirà el número que determinarà l’ordre d’alumnes admesos, en funció de les places ofertes / vacants.
  • L’opció horària triada al full de preinscripció serà adjudicada segons l’ordre de la llista d’ admesos.
  • Un cop comproveu que heu estat admesos a l’escola, poseu-vos en contacte amb secretaria per demanar dia i hora per fer la matriculació.

DOCUMENTACIÓ

Preinscripcions 18-19 oferta 18-19 Barems 18-19