Obertes les inscripcions a Música en família i Musicoteràpia


A partir del dia 21 de setembre i fins el dia 30 s’obriran les inscripcions als tallers de “Música en família” i “Musicoteràpia”.

Música en família
Viure la música des de ben petit estimula un munt de competències socials i cognitives i ajuda al desenvolupament de les capacitats físiques i intel·lectuals.
L’objectiu de fer música des de ben petit ha de ser la immersió del nadó dins del món musical en quan a mètriques, ritmes, modes, harmonies i estils i, de la mateixa manera que l’infant s’impregna de la llengua materna fins arribar a poder-la parlar i escriure, s’impregni de la música per a poder comprendre-la, gaudir-la i expressar-se amb ella, d’una manera o un altra, tota la vida.
Bloc de 8 sessions de 45 minuts cadascuna.

Musicoteràpia
Sessions grupals dirigides a infants i joves amb algun tipus de diversitat funcional física, psíquica o sensorial.
L’objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones amb experiències vivencials integratives mitjançant la musicoteràpia.
A través de tècniques actives-expressives i passives-receptives i de les seves respectives avaluacions, ens marquem com a objectius bàsics obrir nous canals de comunicació, millorar l’autoestima i fomentar la socialització en un col·lectiu en què és difícil arribar-hi a través d’alló verbal.
1 sessió setmanal de 45 minuts.

Per més informació adreceu-vos a les nostres oficines.