Equip directiu


DIRECTOR

Daniel Gil

CAP D’ESTUDIS 

Carles Robert

COORDINADORA CULTURAL

Cristina Boixadera

SECRETARI ACADÈMIC

Carlos Megías