Centre d’interès 2020-2021: La música ens connecta


El centre d’interès d’enguany és La música ens connecta. El disseny que il·lustra el tema és aquests, fet pel Sebastià Serra, conegut artista local. Com bé veieu aquest curs és una mica especial degut als canvis que hi ha per la situació sanitària que vivim i ens hem d’adaptar a una nova manera de viure i relacionar-nos.

Creiem que la música és un mitjà que ens permet viure tot això d’una manera més amable perquè a través d’ella creem uns vincles amb l’entorn i les persones. Sovint utilitzem la música per a expressar tot tipus d’emoció. I ens referim a la música en el seu significat més ampli i global.

La música ens connecta a tots nivells:

  • ens connecta amb els veïns quan toquem des del balcó,
  • ens connecta amb la família quan fem música amb ells i/o per ells,
  • ens connecta amb els amics quan escoltem o toquem allò que ens agrada,
  • ens connecta amb la societat quan toquem i/o escoltem allò que ens identifica,
  • ens connecta amb el món quan toquem i/o escoltem allò que ens emociona,
  • ens connecta amb nosaltres mateixos quan toquem i/o escoltem allò que ens remou

En definitiva, la música ens connecta amb molts moments de la vida, ens obre la ment i oxigena moments d’ofuscació, exalta els moments d’eufòria, ens centra en moments perduts, ens calma en moments de tensió, ens acompanya en moments de tristesa. És per totes aquestes possibilitats que ens ofereix que creiem que la música és una eina importantíssima per la nostra vida i compartir-la només pot fer-nos créixer.

El treball que farem engany anirà al voltant de totes aquestes possibilitats, sabent que potser tindrem poques ocasions per compartir música en directe com avui, podem utilitzar tots els mitjans tecnològics que tenim a l’abast per mantenir aquesta connexió social que avui ens és  tant limitada físicament.

A continuació us deixem amb els alumnes que van acabar els estudis el curs passat i que no van poder fer un concert de tancament i que tenim la sort que avui poden ser aquí per a fer un concert d’obertura del nou curs escolar.

Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.

Cristina Boixadera
Coordinadora cultural