Calendari de preinscripció per alumnes nous. Curs 2019-20


Calendari de preinscripció per alumnes nous
(i alumnes que hagin finalitzat la seva permanència al centre i vulguin continuar el seu aprenentatge)

curs 2019-2020

Difusió de l’oferta inicial, barems i calendari 18 de març
Jornades de PORTES OBERTES 25 i 26 de març
Presentació de les sol·licituds CLIQUEU AQUÍ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ Del 25 de març al 12 d’abril
Publicació de les llistes baremades 23 d’abril
Reclamacions a les llistes del barem 23 i 24 d’abril
Resolució de les reclamacions 25 d’abril
Sorteig VÍDEO 26 d’abril a les 11:00 h
Publicació del llistat provisional 29 d’abril
Reclamacions del llistat provisional 29 i 30 d’abril
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 2 de maig
 
 Els alumnes que vulguin accedir a Nivell Elemental (exceptuant primer) hauran de passar una prova de nivell per tal que el nostre centre pugui ubicar-los. El fet que es faci aquesta prova no vol dir que tingui plaça, sinó que s’anirà adjudicant en funció de la disponibilitat de l’escola. La prova de nivell es realitzarà el 25 de juny (horari pendent de determinar).