Calendari de preinscripció. Curs 2017-18


Difusió de l’oferta inicial, barems* i calendari
6 d’abril
Presentació de les sol·licituds PREINSCRIPCIÓ (enllaç disponible el 18 d’abril)
Del 18 d’abril a 5 de maig
Publicació de les llistes baremades
9 de maig
Reclamacions a les llistes del barem
10, 11 i 12 de maig
Resolució de les reclamacions
15 de maig
Sorteig
16 de maig
Reclamacions del llistat provisional
17 i 18 de maig
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès
19 de maig

 

*Barems 2017-18

Barems 17-18