Calendari de matriculació. Curs 2016-17


Us adjuntem a continuació el calendari de matriculació pel curs 2016-2017. 

Cal demanar dia i hora a secretaria per fer les matriculacions. Qui no es matriculi dins el seu període establert perdrà la plaça d’instrument, i passarà a la cua de la llista d’espera.

Els alumnes de nou ingrés que vulguin accedir a cursos diferents de Primer d’ Elemental quedaran pendents de matriculació en funció dels resultats de la prova de nivell que s’efectuarà el 27 de juny, i a la disponibilitat d’instruments.

Els alumnes que vulguin fer Música Activa (alumnes de nou ingrés) es matricularan a mesura que hi hagin places disponibles, a partir del 8 de setembre (se’ls avisarà per telèfon).

Alumnes nous: Sensibilització 1 Del 18 al 27 de maig
Instruments tradicionals, Conjunts instrumentals,
Joves i Adults 2, Música Activa 2-3-4, Nivell  Elemental  1
Del 30 de maig al 10 de juny
Grau Professional Del 27 de juny al 1 de juliol
Nivell Elemental 2 – 3 – 4 / Nivell Mitjà 1 – 2 – 3 – 4 Del 29 de juny al 6 de juliol
Sensibilització 2 Del 7 al 11 de juliol
Música Activa 1, Joves i Adults 1 Del 8 al 14 de setembre