Informació sobre la prova d’accés a Grau Professional


De l’anterior inscripció a les proves d’accés al Grau Professional pel curs 2016-17, publiquem l’oferta inicial de places i més informació relativa.

Més informació sobre les proves d’accés en el següent enllaç.

[gview file=”http://www.ecmmvilanova.cat/wp-content/uploads/2016/04/Oferta_places_grauProfessional_2016_17.pdf”] [gview file=”http://www.ecmmvilanova.cat/wp-content/uploads/2016/04/tribunals-6e-GP-Maig_16_versioWEB.pdf”]