Musicoteràpia


La musicoteràpia centra els seus objectius en la cura de les persones, el desenvolupament del benestar i la personalitat. Existeixen efectes observables a diferents nivells que es produeixen com a resultat de la intervenció musicoterapèutica i la utilització de la música: emocionals, socials, físics i cognitius.
Entre els objectius principals es troben: millorar la qualitat de vida de les persones a través d’experiències musicals, estimular el desenvolupament de competències emocionals, relacionals i comunicatives, obrir nous canals de comunicació, millorar l’autoestima, promoure la independència, la llibertat expressiva, l’espontaneïtat i el joc, desenvolupar les capacitats perceptives i cognitives, desenvolupar habilitats sensomotores, millorar la memòria, l’atenció i l’orientació en la realitat, desenvolupar habilitats per a interpretar i comunicar idees i sentiments, desenvolupar habilitats per a la resolució creativa de problemes, estimular o relaxar a la persona, estimular la creativitat, la imaginació i la fantasia.
La musicoteràpia pot ajudar a trencar l’aïllament i proporcionar oportunitats per a la comunicació i la interacció. La resposta a la música és present des de l’inici de la vida, abans que es desenvolupi el llenguatge verbal, i segueix fins al final.

UNA ESCOLA-CONSERVATORI OBERTA I INCLUSIVA
La creació de l’Àrea de Musicoteràpia a l’Escola Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú Mestre Montserrat pretén acostar la música a sectors de la població que no estan atesos. D’aquesta manera es possibilita la participació en la vida comunitària, i l’escola es converteix en una eina d’inclusió i
apoderament.
Des d’una dimensió social, la música pot col·laborar amb la formació de la personalitat, amb l’augment de la sensibilitat, amb el desenvolupament cognitiu, amb la capacitat de comunicació i interacció amb els altres, amb la transmissió de valors i amb la tolerància cap a la diferència.

QUÈ ÉS LA MUSICOTERÀPIA?
La Federació Mundial de Musicoteràpia defineix aquesta disciplina com “l’ús professional de la música i els seus elements (so, melodia, harmonia i ritme) com a intervenció en entorns mèdics, educatius i quotidians amb individus, grups, famílies o comunitats, que busquin optimitzar la seva qualitat de vida i
millorar el seu nivell físic, social, comunicatiu, emocional, salut intel·lectual i espiritual.”

Musicoterapeutes:

Xavier Martínez www.pulsasons.com

Vicky Vivas www.vickyvivas.com