L’ECMM Vilanova i la Geltrú, a la XEMMA


El nostre centre recentment s’ha adherit a la XEMMA, la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts, col·lectiu emparat per la Diputació de Barcelona. La XEMMA és un espai de trobada, intercanvi, d’aprenentatge i construcció de coneixement col·lectiu entre les escoles municipals de música i arts de la província de Barcelona.

La XEMMA va néixer l’any 2017 amb la voluntat d’intensificar el suport a la sostenibilitat i millora de les escoles municipals de música i arts i amb el propòsit de posar en valor la contribució del món local a l’educació artística.

Les escoles municipals de música i dansa són instruments clau en el foment de les polítiques d’educació artística i cultural dels municipis i territoris, que aporten un valor educatiu i influència en l’èxit escolar, un servei a la comunitat (promovent la participació i la cohesió social) i eines per assolir els objectius culturals i socials.

La Xarxa s’organitza en Plenària i grups de treball. Concretament s’han constituït 3 Grups de Treball: el grup de Centres Integrals de les Arts, el Grup de Recursos i el Grup de Millora Contínua.

Durant el 2021 s’ha iniciat un nou projecte de col·laboració amb l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) per a l’elaboració d’un Protocol Marc per a la detecció, prevenció i actuació de l’abús i l’assetjament sexual a les escoles municipals de música i arts.