L’ECMM recomana: Parlem de música


Parlem de música són unes trobades de persones interessades a conversar sobre música, coordinades per l’Associació Musical Eduard Toldrà. Aquesta és la seva programació:

19 D’OCTUBRE → 21.00H AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

El paper dels museus de música en la interpretació de les obres del passat, amb Romà Escalas

El que fou el director del Museu de la Músi- ca de Barcelona i col·laborador directe de la posada en marxa del Museu d’Instruments de Ceret, ens explicarà el sentit que prenen en l’actualitat l’existència d’aquestes institucions, sobretot, a l’hora d’entendre la interpretació autèntica de les obres en el passat.

23 DE NOVEMBRE → 21.00H AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

El doble concert de brahms i la cinquena de Xostakóvitx, amb David Puertas

David Puertas ens parlarà del concert que es podrà escoltar el divendres 24 de novembre de 2017 a les 19h a l’Auditori de Barcelona, a càr- rec de l’OBC sota la direcció de Kazushi Ono. Els germans Abel i ArnauTomàs (components del QUARTET CASALS) presenten el Doble Con- cert de Brahms, una obra única en el reperto- ri europeu que requereix una compenetració màxima entre els intèrprets, i Kazushi Ono ens porta l’espectacular Cinquena de Xostakóvitx. L’Associació Musical Eduard Toldrà, gestiona un servei de Bus i entrades per anar a aquests concerts. Per a més informació: secretaria@camerataeduardtoldra.cat

14 DE DESEMBRE → 21.00H AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

La música ‘fantàstica’ de Berlioz, amb Miquel Bernadó

El genial Hèctor Berlioz va compartir cabòries amb els imprescindibles Offenbach o Baude- laire i va tenir un peu en el romanticisme men- tre anticipava el modernisme. Un recorregut artístic pel París del Segon Imperi.

25 DE GENER DE 2018 → 21.00H AUDITORI EDUARD TOLDRÀ

La cinquena de Txaikovski i el 2n. de Rakhmàninov, amb David Puertas

David Puertas ens parlarà del concert que es podrà escoltar el dissabte 27 de gener de 2018 a les 19h a l’Auditori de Barcelona, a càrrec de l’OBC sota la direcció de Diego Martín-Etxebarría. L’obra per a piano més popular del segle XX de la mà d’un dels pianistes més rellevants del moment, Vadym Kholodenko, sota la direcció de Diego Martín-Etxebarria, director format a l’ESMUC que ha triomfat recentment a el Japó. Tots els elements per fer d’aquest un concert indispensable, amb la simfonia més personal de Txaikovski. L’Associació Musical Eduard Toldrà, gestiona un servei de Bus i entrades per anar a aquests concerts. Per a més informació: secretaria@camerataeduardtoldra.cat