Instruments d’orquestra


El Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat ofereix un total de 120 places per a alumnes de Grau Professional en totes les especialitats, amb un sistema d’optatives que permet que l’alumne construeixi un itinerari personalitzat que li permetrà aprofundir en els aspectes de la música que s’adaptin millor a les seves necessitats i inquietuts.

A continuació teniu la càrrega lectiva relativa als instruments de vent, corda i percussió. Podreu comprovar la relació d’hores entre les assignatures comunes, de l’especialitat i les optatives respectives.