II Master class de passatges orquestrals i repertori clàssic, pel violinista Josep Colomer


L’objectiu d’aquest curs és treballar amb el prestigiós professor Josep Colomé un repertori molt específic com el que es demana a les audicions d’orquestra per tal que els alumnes puguin aprofundir en les característiques d’aquest repertori.
El curs està adreçat a alumnes de grau professional i als primers cursos de superior (fins a 19 anys).

Els passatges orquestrals que es treballaran coincideixen amb els requerits a les proves de la JONC alevins del 2015, que són el següent:
  • Beethoven, Simfonia núm. 1, 2n moviment
  • MozartLa flauta màgica, Obertura
  • MozartSimfonia n. 39, 4t moviment, Allegro
  • Mendelssohn, Somni d´una nit d´estiu, Obertura
  • Mendelssohn, Somni d´una nit d´estiu, Scherzo
A més dels passatges orquestrals, els alumnes inscrits podran treballar obres de l’estil clàssic. Cal tenir en compte que hi haurà un nombre limitat d’alumnes que rebran una classe individual de repertori clàssic. La resta podrà participar de forma activa a les classes de passatges orquestrals o també assistir com  a oients.
L’última sessió del curs consistirà en un simulacre de proves perquè els alumnes puguin experimentar en primera persona com es desenvolupen unes audicions orquestrals.

Horaris (Pendents de confirmació)
Dissabte  3 octubre
9:00 Benvinguda
9:30- 12:00 Concerts clàssics (classes individuals)
Pausa
12:20- 14:00 Passatges orquestrals

Dinar
16:00- 17:30 Passatges orquestrals
Pausa

17:50- 19:00 Passatges orquestrals

Diumenge 4 d’octubre
9:00- 11:00 Concerts clàssics (classes individuals)

Pausa

11:20 – 12:20 Concerts clàssics

Pausa

12:30- 14:00 Passatges orquestrals
Dinar
16:00- 17: 40 Passatges orquestrals i concert clàssic
Pausa
18:00 Tribunal

Inscripció i pagament
La inscripció serà fins al 30 de setembre de 2015 i es tindrà en compte l’ordre d’inscripció en el cas que s’excedissin les places del curs. Hi ha tres modalitats de curs:
  • Classe individual i passatges orquestrals (60 €)
  • Passatges orquestrals (30€)
  • Alumne oient (15€)
El pagament es realitzarà el primer dia del curs.
Més informació del curs a Afinant al violí.
triptic masterclass Colomé 2015