Documentació ECMM


 

 

Preus ECMM
Calendari 2019-20
Normativa del centre
 
 Escola de Música Horaris Escola de Música 2019-20 ACTUALITZAT

Horaris Mostra d’instruments 2019-20 (dilluns i dimecres)

Horaris Mostra d’instruments 2019-20 (dimarts i dijous)

 Conservatori Guia de l’Estudiant 2019-20
 Conservatori Horaris Conservatori 2019-20 ACTUALITZAT
 Conservatori Proves d’accés a grau professional (convocatòria accés 2019-20)
 
Escola i conservatori Preinscripcions i Matrícules ECMM. Curs 2020-2021