Convocatòries de les proves d’accés a Grau Professional


Ja teniu aquí publicades les convocatòries de les proves d’accés a Grau Professional.

Convocatòria primer Exercici 23-5-2023 Convocatòria segon Exercici 24-5-2023 Convocatòria segon Exercici 25-5-2023 Convocatòria segon Exercici 1-6-2023 Convocatòria segon Exercici 6-6-2023