Comunicat sobre les proves d’accés a grau professional


Benvolguts.

Degut a les circumstàncies excepcionals que estem vivint i seguint el criteri establert per l’ESMUC per les seves proves d’accés, hem decidit que a les proves d’accés al nostre conservatori d’aquest curs, tots els alumnes tocaran sense pianista acompanyant, per evitar situacions de risc i perquè tots els alumnes toquin amb les mateixes condicions.