Història


L’any 1971 , un grup de ciutadans amb inquietuds musicals aconseguiren crear un grup estable de formació d’ensenyaments musicals. La seva primera ubicació fou a l’escola Sant Bonaventura i després, a l’any 1973 al Foment Vilanoví.

Aquesta iniciativa d’oferir a la vila uns ensenyaments musicals a l’abast de tothom, es veié recolzada pel Consistori Municipal que la feu seva creant, l’any 1975, l’Escola Municipal de Música. La seva primera seu fou a l’edifici de l’Orfeó Vilanoví, al carrer de l’Església, amb no més de 30 alumnes.

L’augment i la consolidació de la seva oferta educativa va anar motivant els diferents trasllats a espais progressivament més amplis, així de l’Orfeó Vilanoví es passà a la Casa Olivella (1980) i, finalment, a l’antic escorxador (1998) amb posterior ampliació d’aquest edifici l’any 2002.

A l’inici de la dècada dels anys vuitanta el Ministerio de Educación i Ciéncia donà l’autorització perquè l’Escola de Música esdevingués Conservatori Elemental Municipal de Música, amb la capacitat d’atorgar el Diploma Elemental d’instrument de les especialitats que s’impartien.

Amb l’arribada de la LOGSE (1990), els Conservatoris Elementals de Música van donar pas de nou a les Escoles Municipals de Música i, la nostra tenia l’autorització del Departament d’Educació per a impartir ensenyaments fins al 2n cicle de Grau Mitjà.

El curs 1999-2000 s’obtingué l’autorització del Departament d’Educació per a impartir un programa equivalent en el contingut curricular al primer i segon cicle de grau mitjà, amb una capacitat de 60 places.

Història 1

El curs 2003-2004 s’obté l’ampliació de 14 places més en el segon cicle de grau mitjà.

El curs 2003-2004 hi va haver una reforma del Pla d’Estudis que es venia desenvolupant fins aleshores, creant, entre d’altres novetats, l’assignatura de Roda d’Instruments (classes de grups reduïts per a introduir els diferents instruments). Amb posterior revisió el curs 2007-2008.

El 29 d’abril de 2009 el Departament d’Educació autoritza la creació del Conservatori de Grau Professional de Música, amb efectes des de l’inici del curs 2009-2010 i amb una capacitat màxima de 180 places.

L’any 2010 s’inicia la construcció de l’Auditori annexa a l’Escola i Conservatori que tancarà el cercle, aconseguint així un conjunt d’equipaments per la ciutat dedicats íntegrament a l’estudi i al gaudi de la música.