Centre d’interès 2022-2023: La música i les emocions


La música i les emocions és el centre d’interès a través del qual vehicularem les activitats d’aquest curs. Com bé sabeu, la música és entre moltes altres coses, una eina a través de la qual podem tant expressar, rebre, transmetre emocions diverses. És per això que enguany volem posar atenció a:

  • El poder que té la música per a descriure situacions, emocions, estats d’ànim i que només escoltant-la, podem descobrir-les.
  • El poder que té la música per deixar-nos canalitzar les emocions que de vegades no podem descriure, però que tocant i cantant les podem alliberar sentint-los una mica millor.
  • El poder que té la música quan la toquem de forma intencionada per a fer que l’oient senti alegria, tristor, esverament, calma…
  • El poder de suggestió que té la música com a element descriptiu quan ho associem a imatges com per exemple una pel·lícula, uns dibuixos animats, un videojoc, un quadre, o escultura.

Aquests són alguns dels aspectes que treballarem des dels diferents àmbits del nostre centre i que en molts d’ells hi estareu convidats.

Il·lustració: www.annamongay.com