Name: JORDI PAULÍ
Department: Vent, Música moderna
Specialties: Saxo, Tenora i tible, Vilanova Big Band, Quartet de saxos
Contact Email: jpauli@vilanova.cat
Contact Phone: