Name: JOAN PERE MOLINA
Department: Música moderna
Specialties: Percussió, Rítmica per a instrumentistes, Vilanova Latin Band
Contact Email: jpmolina@vilanova.cat
Contact Phone: