Name: JOAN MANUEL CHOUCIÑO
Department: Guitarra
Specialties: Arpa, Baroque Broken Consort, Història de la música
Contact Email: jmchoucino@vilanova.cat
Contact Phone: