Name: ELOI FUGUET
Department: Vent, Llenguatge, Música de cambra
Specialties: Flauta de bec, Música de cambra, Música i noves tecnologies, Llenguatge Orff
Contact Email: efuguet@vilanova.cat
Contact Phone: www.eloifuguet.com