Name: DANIEL GIL
Department: Corda
Specialties: Violí, Orquestra infantil, Quartet de corda
Contact Email: dgil@vilanova.cat
Contact Phone: www.gilgimeno.com